Jeżeli spłacasz
kredyt we frankach

Lub spłaciłeś go w całości
to możemy pomóc ci w odzyskaniu

twoich pieniędzy!

Oszacujemy wartośc twoich strat

Oszacujemy wartośc twoich strat

Oszacujemy wartośc twoich strat

Oszacujemy wartośc twoich strat

Dowiedz

się więcej

lewe tło kredyty frankowe
Sprawdź nas za darmo

Otrzymaj bezpłatną analizę Twojej sprawy

Portfel kredyty frankowe
certyfikat analizy za darmo
ikona kredyty frankowe

Zaciągnełeś kredyt we frankach szwajcarskich?

ikona dłoń

Czy wiesz że możesz otrzymać zwrot nadpłaconych rat?

ikona

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie

ikona puchar

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę i otrzymasz konkretną informację o jakie pieniądze możesz walczyć

Departament ds. umów frankowych

Kredyty Frankowe

Reprezentujemy również interesy rodziny po stracie osób bliskich , trwałe inwalidztwo , obrażenia powyżej 7 dni. Mandatem do negocjacji jest rozpoznawalność naszej marki oraz wieloletnie doświadczenie prawników w tym obszarze.
Zapewniamy profesjonalnych prawników zajmujących się tematyką zdarzeń losowych.
Doradca
Departament zrzesza specjalistów w dziedzinie prawa. Reprezentujemy Klientów na terenie całego kraju. Specjalizujemy się w DZIEDZICZENIU OFE/ZUS. Wywalczamy środki pieniężne dla : uposażonych, spadkobierców, małżonków. BEZPŁATNIE SPRAWDZAMY w jakim Funduszu Emerytalnym.

korzyści z usług

ikona

Unieważnienie klauzul niedozwolonych w Twojej umowie

ikona

Zwrot nadpłaconych środków

ikona

Odzyskanie ubezpieczenia niskiego wkładu

ikona

Przerwanie biegu terminu przedawnienia roszczenia

ikona

Odzyskanie różnic walutowych

ikona

Oszczędność czasu

Co obejmuje analiza umowy kredytowej?

Analiza umowy kredytowej obejmuje badanie pod kątem ekonomicznym i prawnym zapisów umowy, ze szczególnym uwzględnieniem terminu zawarcia umowy, okresu kredytowania, postanowień dotyczących oprocentowania kredytu, sposobu naliczania odsetek, ustalania wysokości oprocentowania oraz zasad zmiany oprocentowania podczas obowiązywania umowy, kwot wpłaconych bankowi na poczet rat kredytowych oraz kwot ewentualnego roszczenia względem banku.

Po wstępnej analizie umowy kredytowej Kancelaria opracowuje wstępne wnioski i ocenia, czy możliwe jest sformułowanie konkretnych zarzutów do treści zapisów umowy kredytowej.
Kredyty frankowe

jak działamy?

Kancelaria występuje w imieniu Klientów o unieważnienie umowy kredytu zawartego we frankach szwajcarskich, lub o zwrot nadpłaconych rat kredytu
ikona

Bezpłatnie przeanalizujemy twoją umowę

ikona

Złożymy w Twoim imieniu reklamację i wniosek przerywający bieg terminu przedawnienia

ikona

Sporządzimy w Twoim imieniu pozew i wystąpimy w Twoim imieniu przed Sądem

ikona

Co najczęściej znajduje się w umowie?

Niedozwolone postanowienia umowne, w tym ograniczających równość stron umowy (prawo banku do przeliczania rat przy użyciu tabel kursowych ustalanych wyłącznie przez bank, prawo banku do zmiany wysokości oprocentowania na podstawie nieprecyzyjnych klauzul, prawo banku do pobierania opłat tytułem tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego),

sprzeczność z prawem i zasadami współżycia społecznego mechanizmu indeksacji kredytu, stosowanie w umowie kredytowej postanowień nieuzgodnionych z konsumentem, wiążących na podstawie uprzednio obowiązującego wzorca, naruszenie swobody umów oraz zasad współżycia społecznego, naruszenie przez bank obowiązków informowania wynikających z przepisów prawa krajowego i UE.

ikona

Jakie rozwiązania rekomenduje kancelaria?

Mając wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu procesów Kancelaria jest w stanie ocenić, czy droga sądowa w przypadku konkretnej umowy kredytowej jest uzasadniona, a w dalszym etapie postępowania sprecyzować odpowiednie roszczenia w stosunku do banku.

Kancelaria reaguje na zmiany w sytuacji prawnej, w szczególności zmiany linii orzeczniczej Sądów Najwyższych i dostosowuje swoją ofertę elastycznie do panujących warunków.

Wynik postępowania nigdy nie jest przesądzony, jednak na podstawie przeprowadzonej analizy jesteśmy w stanie oszacować orientacyjne szansy powodzenia procesu, jak również konieczne nakłady finansowe niezbędne do wszczęcia i prowadzenia sprawy przed sądem.

Opinie klientów

"Po wypadku, w wyniku którego doznałam złamania miednicy zakończonego dwiema operacjami, Vox Veritas naprawdę profesjonalnie i rzetelnie podeszli do sprawy, dzięki czemu uzyskałam odszkodowanie, które przerosło oczekiwania."
5/5
Viktoria
"Z vox współpracuje od marca jako ofiara wypadku komunikacyjnego. Umowa jasna i przejrzysta, pełne wsparcie pełnomocnika który wyjaśnii, powie co i jak w "normalnych" słowach tak że wszystko zrozumiemy bez kodeksu cywilnego :D"
5/5
Anna
"Polecam wszystkim którzy potrzebują profesjonalnej pomocy szybkość skuteczność w uzyskaniu satysfakcjonującej kwoty odszkodowania przyjacielskie mile osoby i najważniejsze duże wsparcie ze strony ubezpieczalni."
5/5
Marta

zapraszamy do kontaktu

kontakt 2
Kancelaria Vox Veritas Odszkodowania Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice. (administrator danych), przetwarza Państwa dane osobowe w celach korespondencyjnych i udzielenia informacji, na podstawie Państwa dobrowolnej zgody tj. art. 6.1a Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – RODO – przez okres obsługi korespondencji. Państwa dane nie będą udostępniane odbiorcom. Przysługuje Państwu żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia Państwa danych. Ponadto, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich. Kontakt do Administratora: kontakt@voxveritas.pl
Przewiń do góry