baza wiedzy

jak działamy?

Kancelaria występuje w imieniu Klientów o unieważnienie umowy kredytu zawartego we frankach szwajcarskich, lub o zwrot nadpłaconych rat kredytu
ikona

Bezpłatnie przeanalizujemy twoją umowę

ikona

Złożymy w Twoim imieniu reklamację i wniosek przerywający bieg terminu przedawnienia

ikona

Sporządzimy w Twoim imieniu pozew i wystąpimy w Twoim imieniu przed Sądem

ikona

Co najczęściej znajduje się w umowie?

Niedozwolone postanowienia umowne, w tym ograniczających równość stron umowy (prawo banku do przeliczania rat przy użyciu tabel kursowych ustalanych wyłącznie przez bank, prawo banku do zmiany wysokości oprocentowania na podstawie nieprecyzyjnych klauzul, prawo banku do pobierania opłat tytułem tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego),

sprzeczność z prawem i zasadami współżycia społecznego mechanizmu indeksacji kredytu, stosowanie w umowie kredytowej postanowień nieuzgodnionych z konsumentem, wiążących na podstawie uprzednio obowiązującego wzorca, naruszenie swobody umów oraz zasad współżycia społecznego, naruszenie przez bank obowiązków informowania wynikających z przepisów prawa krajowego i UE.

ikona

Jakie rozwiązania rekomenduje kancelaria?

Mając wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu procesów Kancelaria jest w stanie ocenić, czy droga sądowa w przypadku konkretnej umowy kredytowej jest uzasadniona, a w dalszym etapie postępowania sprecyzować odpowiednie roszczenia w stosunku do banku.

Kancelaria reaguje na zmiany w sytuacji prawnej, w szczególności zmiany linii orzeczniczej Sądów Najwyższych i dostosowuje swoją ofertę elastycznie do panujących warunków.

Wynik postępowania nigdy nie jest przesądzony, jednak na podstawie przeprowadzonej analizy jesteśmy w stanie oszacować orientacyjne szansy powodzenia procesu, jak również konieczne nakłady finansowe niezbędne do wszczęcia i prowadzenia sprawy przed sądem.

Przewiń do góry