WYROKI

Deutsche Bank

Deutsche Bank prawomocne unieważnienie kredytu (Teoria dwóch kondykcji) V Ca 897/19 – prawomocna wygrana frankowiczów

Zwycięstwo: FRANKOWICZ Deutsche Bank V Ca 897/19 Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy Rodzaj wyroku: Prawomocny Sąd Okręgowy w Warszawie Opis Sprawy:dnia 29.07.2020, Sąd Okręgowy w Warszawie, SSO Zbigniew Podedworny, Umowa Deutsche Bank, unieważnienie umowy. Teoria dwóch kondykcji. Sygn. akt V Ca 897/19I instancja SSR Łukasz Mrozek, VI C 1477/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie wyrok …

Deutsche Bank prawomocne unieważnienie kredytu (Teoria dwóch kondykcji) V Ca 897/19 – prawomocna wygrana frankowiczów Read More »

mBank

mBank unieważnienie umowy frankowej MultiPlan I C 136/19 – nieprawomocna wygrana frankowiczów

Zwycięstwo: FRANKOWICZ mBank I C 136/19 Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy Rodzaj wyroku: Nieprawomocny Sąd Okręgowy w Warszawie Opis Sprawy: Sąd Okręgowy w Warszawie, I Wydział Cywilny w wyroku z 20 lipca 2020 r., sygn, akt I C 136/19, ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „MultiPlan” waloryzowany kursem CHF  zawarta z BRE Bank …

mBank unieważnienie umowy frankowej MultiPlan I C 136/19 – nieprawomocna wygrana frankowiczów Read More »

ING

ING BANK unieważnienie umowy kredytu II C 461/19 – nieprawomocna wygrana frankowiczów

Zwycięstwo: FRANKOWICZ ING BANK C 461/19 Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy Rodzaj wyroku: Nieprawomocny Sąd Okręgowy w Katowicach Opis Sprawy: W  dniu 21 lipca 2020r. Sąd Okręgowy w Katowicach wydał wyrok w sprawie o sygn. akt II C 461/19 w którym ustalił, że umowa kredytu indeksowanego zawarta przez kredytobiorców z  ING Bankiem Śląskim jest nieważna. Wyrok zapadł po przeprowadzeniu jednej rozprawy, na której Sąd przesłuchał Powodów. Sąd pominął wszystkie wnioski dowodowe pozwanego Banku dotyczące zeznań świadków, jak i licznych dokumentów powołanych przez bank (w tym prywatnych opinii, analiz przygotowanych na zlecenie banku) uznając je za zbędne, bowiem nie mają żadnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, zaś świadkowie  nie wniosą niczego do materiału dowodowego, gdyż powołane przez bank osoby nie uczestniczyły w zawieraniu umowy kredytowej z powodami.

Raiffeisen Bank

Raiffeisen unieważnienie kredytu frankowego prawomocne VI ACa 768/19 – prawomocna wygrana frankowiczów

Zwycięstwo: FRANKOWICZ Raiffeisen Bank VI ACa 768/19 Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy Rodzaj wyroku: Prawomocny Sąd Apelacyjny w Warszawie Opis Sprawy: dnia 23 lipca 2020 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Teresa Mróz, Tomasz Pałdyna, Małgorzata Borkowska, VI ACa 768/19) oddalił apelację banku, a tym samym wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie XXV C 2883/18 …

Raiffeisen unieważnienie kredytu frankowego prawomocne VI ACa 768/19 – prawomocna wygrana frankowiczów Read More »

Raiffeisen Bank

Raiffeisen prawomocne unieważnienie kredytu VI ACa 912/19 – prawomocna wygrana frankowiczów

Zwycięstwo: FRANKOWICZ Raiffeisen Bank VI ACa 912/19 Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy Rodzaj wyroku: Prawomocny Sąd Apelacyjny w Warszawie Opis Sprawy:dnia 23 lipca 2020 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Teresa Mróz, Tomasz Pałdyna, Małgorzata Borkowska, VI ACa 912/19) oddalił apelację banku, a tym samym wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie XXV C 139/19 ustalający …

Raiffeisen prawomocne unieważnienie kredytu VI ACa 912/19 – prawomocna wygrana frankowiczów Read More »

Deutsche Bank

Deutsche Bank unieważnienie umowy kredytu VI C 1540/19 (teoria dwóch kondykcji) – nieprawomocna wygrana frankowiczów

Zwycięstwo: FRANKOWICZ Deutsche Bank VI C 1540/19 Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy Rodzaj wyroku: Nieprawomocny Sąd Rejonoy dla Warszawy Śródmieścia Opis Sprawy:22.07.2020 r. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia, sygn. VI C 1540/19 unieważnienie kredytu Deutsche Bank.Umowa została zawarta w połowie 2009 r., gdy z kodeksu cywilnego wykreślono zasadę określania zobowiązań w walucie PLN, a art. …

Deutsche Bank unieważnienie umowy kredytu VI C 1540/19 (teoria dwóch kondykcji) – nieprawomocna wygrana frankowiczów Read More »

BPH

BPH S.A unieważnienie kredytu indeksowanego umowa GE Money Bank XV C 562/18 – nieprawomocna wygrana frankowiczów

Zwycięstwo: FRANKOWICZ BPH S.A. XV C 562/18 Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy Rodzaj wyroku: Nieprawomocny Sąd Okręgowy w Gdańsku Opis Sprawy:dnia 21 lipca 2020 r., Sąd Okręgowy w Gdańsku,  (SSO Ewa Tamowicz, XV C 562/18) ustalił nieważność umowy kredytu oraz zasądził na rzecz powoda kwotę ponad 218 tys. PLN tytułem zwrotu zapłaconych rat kredytu.W ocenie sądu klauzule …

BPH S.A unieważnienie kredytu indeksowanego umowa GE Money Bank XV C 562/18 – nieprawomocna wygrana frankowiczów Read More »

mBank

mBank unieważnienie kredytu II C 303/18 – nieprawomocna wygrana frankowiczów

Zwycięstwo: FRANKOWICZ mBank II C 303/18 Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy Rodzaj wyroku: Nieprawomocny Sąd Okregowy Warszawa-Praga Opis Sprawy:Nieważna umowa mBanku +zasądzona dochodzona przez powodów kwota różnicy między spłatami a wypłaconym kredytem- decyzją kredotobiorców. Efektem jest znikające 590 tyś zł rzekomego długu.SO Warszawa-Praga, II C 303/18, SSO M. Dubinowicz-Motyk.

Przewiń do góry