Deutsche Bank

Deutsche Bank unieważnienie umowy kredytu VI C 1540/19 (teoria dwóch kondykcji) – nieprawomocna wygrana frankowiczów

Zwycięstwo: FRANKOWICZ

Deutsche Bank

VI C 1540/19

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Rejonoy dla Warszawy Śródmieścia

Opis Sprawy:22.07.2020 r. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia, sygn. VI C 1540/19 unieważnienie kredytu Deutsche Bank.Umowa została zawarta w połowie 2009 r., gdy z kodeksu cywilnego wykreślono zasadę określania zobowiązań w walucie PLN, a art. 358 par. 2 odwołujący się do kursu średniego NBP może sprawiać wrażenie “plastra”, który utrzymuje umowę frankową w mocy.SSR Milena Dutkowska nie miała wątpliwości, że art. 358 p 2 k.c. nie może być zastosowany. Jej zdaniem takie “łatanie” umowy (podobnie ja na podstawie art. 56 k.c., 364 k.c. czy art. 41 prawa wekslowego) prowadziłoby do eliminacji ochrony konsumenta która wynika z Dyrektywy 93/13.

Leave a Comment

Przewiń do góry