etyka

Nadrzędnym celem działania Kancelarii jest niesienie pomocy i wsparcia osobom, poszkodowanym w wyniku zdarzeń losowych, kierując się zasadami profesjonalizmuetyki, uczciwości i poszanowania godności człowieka.

Najwyższymi celami jakie sobie stawiamy jest polepszenie sytuacji życiowej Klienta w jakiej się znalazł przez zapewnienie mu wsparcia, pomocy psychologicznej i prawnej.

Troska, wrażliwość, i uczciwość to wartości którymi się kierujemy w stosunku do naszych Klientów i Pracowników.

Przez nasze działania podnosimy świadomość prawną społeczeństwa w zakresie możliwości uzyskania odszkodowań, ich podstaw oraz rozmiaru ale także przeciwdziałamy praktyce zaniżania odszkodowań przez ubezpieczycieli.

Przeprowadzamy Klientów przez każdy etap odzyskiwania odszkodowania. W pierwszej kolejności oceniamy możliwości uzyskania odszkodowania i jego potencjalnej wysokości. Pomagamy skompletować niezbędną dokumentację oraz udzielamy profesjonalnych porad prawnych związanych z przebiegiem i efektem postępowania. Wspieramy naszych Klientów nie tylko od strony formalno-prawnej, ale również udzielamy wsparcia psychologicznego. Organizujemy cykliczne psychologiczne konferencje/warsztaty dla rodzin ofiar wypadków samochodowych.

Kancelaria kieruje się przede wszystkim dobrem Klientów. Mamy świadomość, że nasi Klienci są ludźmi, którzy niejednokrotnie znajdują się w bardzo trudnych sytuacjach życiowych, dlatego szanujemy sferę prywatności każdego Klienta

Staramy się walczyć w „słusznej sprawie”, dlatego cenimy zaufanie jakimi obdarzają nas Klienci którzy powierzyli nam dochodzenie swoich uzasadnionych roszczeń i ochronę swoich wolności i praw.

Wierzymy, że sukces można oprzeć na wzajemnym zaufaniu. Dlatego stawiamy na budowanie zaufania w relacji z Klientem.

Wyróżnia nas pełne zaangażowanie w sprawy każdego Klienta, duża otwartość na jego indywidualne potrzeby skuteczność w wybieranych rozwiązaniach.

Wszystkie podejmowane przez nas działania na każdym etapie współpracy z Klientem są zgodne z prawem, dobrymi obyczajami. Nie pozyskujemy Klientów drogą nieetyczną i sprzeczną z prawem.

Otwarcie przedstawiamy wszystkie „za” i „przeciw”, szanse oraz ryzyka związane z każdą powierzoną nam sprawą. Pozostawiamy jednocześnie każdemu Klientowi pełną swobodę decyzyjną w zakresie podjęcia z nami współpracy i jej warunkówNie podpisujemy ugód z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi bez zgody Klienta.

Każdy pracownik i współpracownik Kancelarii wykonuje swoje zadania w zgodzie z zasadami uczciwości, według najlepszej woli i wiedzy, w sposób rzetelny oraz z zachowaniem należytej staranności.

Każdy pracownik i współpracownik Kancelarii w celu podniesienia standardów obsługi Klientów oraz skuteczności działań Kancelarii nieustannie podnosi swoje kwalifikacje i poszerza poziom swojej wiedzy.

Dbamy o to, aby każdy pracownik i współpracownik Kancelarii utrzymywał w tajemnicy wszelkie fakty i informacje,jakie powziął w związku ze świadczeniem usług na rzecz Klientów. Dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyćpowierzone nam przez Klientów informacje przed ujawnieniem ich osobom do tego nieuprawnionym oraz niepożądanym wykorzystaniem ich przez osoby trzecie.

 1. Nadrzędnym celem działania Kancelarii jest niesienie pomocy i wsparcia osobom, poszkodowanym w wyniku zdarzeń losowych, kierując się zasadami profesjonalizmuetyki, uczciwości i poszanowania godności człowieka.
 2. Najwyższymi celami jakie sobie stawiamy jest polepszenie sytuacji życiowej Klienta w jakiej się znalazł przez zapewnienie mu wsparcia, pomocy psychologicznej i prawnej.
 3. Troska, wrażliwość, i uczciwość to wartości którymi się kierujemy w stosunku do naszych Klientów i Pracowników.
 4. Przez nasze działania podnosimy świadomość prawną społeczeństwa w zakresie możliwości uzyskania odszkodowań, ich podstaw oraz rozmiaru ale także przeciwdziałamy praktyce zaniżania odszkodowań przez ubezpieczycieli.
 5. Przeprowadzamy Klientów przez każdy etap odzyskiwania odszkodowania. W pierwszej kolejności oceniamy możliwości uzyskania odszkodowania i jego potencjalnej wysokości. Pomagamy skompletować niezbędną dokumentację oraz udzielamy profesjonalnych porad prawnych związanych z przebiegiem i efektem postępowania. Wspieramy naszych Klientów nie tylko od strony formalno-prawnej, ale również udzielamy wsparcia psychologicznego. Organizujemy cykliczne psychologiczne konferencje/warsztaty dla rodzin ofiar wypadków samochodowych.
 6. Kancelaria kieruje się przede wszystkim dobrem Klientów. Mamy świadomość, że nasi Klienci są ludźmi, którzy niejednokrotnie znajdują się w bardzo trudnych sytuacjach życiowych, dlatego szanujemy sferę prywatności każdego Klienta
 7. Staramy się walczyć w „słusznej sprawie”, dlatego cenimy zaufanie jakimi obdarzają nas Klienci którzy powierzyli nam dochodzenie swoich uzasadnionych roszczeń i ochronę swoich wolności i praw.
 8. Wierzymy, że sukces można oprzeć na wzajemnym zaufaniu. Dlatego stawiamy na budowanie zaufania w relacji z Klientem.
 9. Wyróżnia nas pełne zaangażowanie w sprawy każdego Klienta, duża otwartość na jego indywidualne potrzeby skuteczność w wybieranych rozwiązaniach.
 10. Wszystkie podejmowane przez nas działania na każdym etapie współpracy z Klientem są zgodne z prawem, dobrymi obyczajami. Nie pozyskujemy Klientów drogą nieetyczną i sprzeczną z prawem.
 11. Otwarcie przedstawiamy wszystkie „za” i „przeciw”, szanse oraz ryzyka związane z każdą powierzoną nam sprawą. Pozostawiamy jednocześnie każdemu Klientowi pełną swobodę decyzyjną w zakresie podjęcia z nami współpracy i jej warunkówNie podpisujemy ugód z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi bez zgody Klienta.
 12. Każdy pracownik i współpracownik Kancelarii wykonuje swoje zadania w zgodzie z zasadami uczciwości, według najlepszej woli i wiedzy, w sposób rzetelny oraz z zachowaniem należytej staranności.
 13. Każdy pracownik i współpracownik Kancelarii w celu podniesienia standardów obsługi Klientów oraz skuteczności działań Kancelarii nieustannie podnosi swoje kwalifikacje i poszerza poziom swojej wiedzy.
 14. Dbamy o to, aby każdy pracownik i współpracownik Kancelarii utrzymywał w tajemnicy wszelkie fakty i informacje,jakie powziął w związku ze świadczeniem usług na rzecz Klientów. Dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyćpowierzone nam przez Klientów informacje przed ujawnieniem ich osobom do tego nieuprawnionym oraz niepożądanym wykorzystaniem ich przez osoby trzecie.
Przewiń do góry